usnesení
Usnesení valné hromady z roku 2019
Usnesení valné hromady z roku 2018
Usnesení valné hromady z roku 2017
Usnesení valné hromady z roku 2016
Usnesení valné hromady z roku 2015
Usnesení valné hromady z roku 2014
Usnesení valné hromady z roku 2013