Realizované projekty
Podpora činnosti mikroregionu Táborsko

Jihočeský kraj přispěl na činnost mikroregionu Táborsko dotácí poskytnutou z DP Podpora činnosti mikroregionů pro rok 2019


Rozšíření domácího kompostování na území mikroregionu Táborsko

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.


Mikroregion přispěl Táborským hasičům

Táborští hasiči mají nový hydraulický nakládací jeřáb na kontejneru, přispěly na něj města a obce v okolí


Kompostéry pro mikroregion Táborsko

Projekt podpořený z Operačního programu životní prostředí byl realizován v roce 2015.


Výstavba skladu a nákup techniky na údržbu veřejné zeleně

Integrovaný projekt mikroregionu Táborsko podpořený z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2015


Mají si kde hrát

Integrovaný projekt mikroregionu Táborsko podpořený z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2014


Rozšíření separace ve Svazku obcí mikroregionu Táborsko

Projekt podpořený z Operačního programu životní prostředí byl realizován v roce 2014.


Projekt meziobecní spolupráce

Svazek obcí mikroregionu Táborsko, jako smluvní partner Svazu měst a obcí ČR, realizuje na území ORP Tábor projekt "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností" registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/B8.00001