Realizované projekty

Kompostéry pro mikroregion Táborsko

Projekt podpořený z Operačního programu životní prostředí byl realizován v roce 2015.

logo OPŽP

Instalace 500 ks kompostérů pro domácí kompostování v 7 obcích mikroregionu Táborsko přispívá ke zlepšení nákládání s bioodpady. Realizací tohoto projektu dochází ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 163 t/rok.

dovoz kompostérů dovoz kompostérů dovoz kompostérů