Úřední deska

Svolání 51. valné hromady

Předsednictvo svolává Valnou hromadu Svazku obcí mikroregionu Táborsko, která se uskuteční v úterý 22. 12. 2020 od 13:00 hodin v zasedací místnosti v budově matriky Městského úřadu Tábor, Žižkovo náměstí 6.

program:

  1. zahájení
  2. informace o hospodaření Svazku k 30. 11. 2020
  3. rozpočtové opatření č. 3/2020
  4. schválení členských příspěvků na rok 2021
  5. schválení rozpočtu na rok 2021
  6. inventarizace 2020
  7. různé
  8. usnesení a závěr