Úřední deska

Svolání 50. valné hromady

Předsednictvo svolává Valnou hromadu Svazku obcí mikroregionu Táborsko, která se uskuteční ve čtvrtek 28. 5. 2020 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v budově matriky Městského úřadu Tábor, Žižkovo náměstí 6.

program:

  1. zahájení
  2. schválení závěrečného účtu 2019
  3. schválení účetní závěrky 2019
  4. informace o hospodaření Svazku k 30. 4. 2020
  5. rozpočtové opatření č. 1/2020
  6. darování majetku pořízeného v rámci realizace projektu „Rozšíření separace ve Svazku obcí mikroregionu Táborsko“
  7. aktualizace pravidel pro poskytování podpory členským obcím Svazku obcí mikroregionu Táborsko
  8. žádost obce Drhovice
  9. různé
  10. usnesení a závěr