Úřední deska

Svolání 47. valné hromady

Předsednictvo svolává Valnou hromadu Svazku obcí mikroregionu Táborsko, která se uskuteční ve čtvrtek 13. 12. 2018 od 9:00 hodin v zasedací síni ČEVAK a.s., Kosova 2894, Tábor

Program jednání:

 1. zahájení
 2. volba (doplňovací volba) předsednictva svazku
 3. volba (doplňovací volba) kontrolní komise svazku
 4. nominace člena správní rady Toulava, o.p.s.
 5. dodatečné schválení ceníku výpůjčky mobiliáře
 6. schválení ceníku výpůjčky mobiliáře
 7. dodatečné schválení návratné finanční výpomoci
 8. informace o projektu OPŽP „Rozšíření domácího kompostování na území mikroregionu Táborsko “
 9. informace o hospodaření Svazku k 31. 10. 2018
 10. rozpočtové opatření č. 4/2018
 11. schválení členských příspěvků na rok 2019
 12. schválení rozpočtu na rok 2019
 13. informace k POV a dalším dotačním titulům
 14. různé
 15. usnesení a závěr