Úřední deska

Svolání 46. valné hromady

Předsednictvo svolává Valnou hromadu Svazku obcí mikroregionu Táborsko, která se uskuteční v úterý 24. dubna 2018 od 9:00 hodin v zasedací síni Obecního úřadu DRAŽICE.

Program jednání:

  1. zahájení
  2. schválení závěrečného účtu 2017
  3. schválení účetní závěrky 2017
  4. informace o projektu POV „Nákup velkoprostorového stanu a činnost mikroregionu
  5. informace o projektu OPŽP „Rozšíření domácího kompostování na území mikroregionu Táborsko “
  6. rozhodnutí o výběru dodavatele kompostérů
  7. informace o hospodaření Svazku k 31.3.2018
  8. rozpočtové opatření č. 1/2018
  9. různé
  10. usnesení a závěr