Úřední deska

Svolání 44. valné hromady

Předsednictvo svolává Valnou hromadu Svazku obcí mikroregionu Táborsko, která se uskuteční v úterý 13. 6. 2017 od 9:00 hodin v zasedací síni ČEVAK a.s., Kosova 2894, Tábor

program:

 1. zahájení
 2. volba předsednictva svazku
 3. volba kontrolní komise svazku
 4. schválení závěrečného účtu 2016
 5. schválení účetní závěrky 2016
 6. informace o projektu POV „Pořízení auta, propagace a činnost mikroregionu
 7. výběr dodavatele auta
 8. informace o hospodaření Svazku k 31.5.2017
 9. rozpočtové opatření
 10. různé
 11. usnesení a závěr