Úřední deska

Svolání 43. valné hromady

Předsednictvo svolává Valnou hromadu Svazku obcí mikroregionu Táborsko, která se uskuteční ve středu 5. 4. 2017 od 9:00 hodin v zasedací síni ČEVAK a.s., Kosova 2894, Tábor

program:

  1. zahájení
  2. informace o hospodaření Svazku k 28. 2. 2017
  3. informaci o realizaci projektu podpořeného z POV
  4. příspěvek na činnost HZS Tábor
  5. rozpočtové opatření č. 2/2017
  6. aktualizace stanov a jednacího řádu
  7. různé
  8. usnesení a závěr