Úřední deska

Svolání 42. valné hromady

Předsednictvo svolává Valnou hromadu Svazku obcí mikroregionu Táborsko, která se uskuteční ve středu 23. 11. 2016 od 9:30 hodin v Radeníně, v zasedací síni obecního úřadu Radenín

Program:

  1. zahájení
  2.  informace o hospodaření Svazku k 31. 10. 2016
  3. schválení rozpočtu na rok 2017
  4. schválení směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
  5. schválení Strategického plánu rozvoje mikroregionu Táborsko na roky 2017 - 2023
  6. schválení projektu „Domácí kompostování v mikroregionu Táborsko“ a žádosti o dotaci z OPŽP
  7. schválení projektu mikroregionu Táborsko a podání žádosti o dotaci z POV
  8. různé
  9. usnesení a závěr