Úřední deska

Svolání 41. valné hromady

Předsednictvo svolává Valnou hromadu Svazku obcí mikroregionu Táborsko, která se uskuteční v úterý 21.6.2016 od 9:30 hodin v zasedací síni ČEVAK a.s., Kosova 2894, Tábor

program:

  1. zahájení
  2. schválení závěrečného účtu
  3. schválení účetní závěrky
  4. informace o hospodaření Svazku k 31.5.2016
  5. informaci o realizaci projektu podpořeného z POV
  6. různé
  7. usnesení a závěr