Úřední deska

Svolání 40. valné hromady

Předsednictvo svolává Valnou hromadu Svazku obcí mikroregionu Táborsko, která se uskuteční ve středu 25.11.2015 od 9:00 hodin v zasedací síni v budově obecního úřadu Svrabov

s tímto programem:

 

 1. zahájení
 2. informace o hospodaření Svazku k 30.11.2015
 3. informace o dílčím přezkoumání hospodaření
 4. schválení členského příspěvku na rok 2016
 5. schválení rozpočtu na rok 2016
 6. aktualizace strategického plánu
 7. informace o realizaci projektu POV „Výstavba skladu a nákup techniky na údržbu veřejné zeleně“
 8. informace o realizaci projektu OPŽP „Kompostéry pro mikroregion Táborsko“
 9. informace o přípravě integrovaného projektu pro POV 2016
 10. různé (delegování zástupců do Toulavy)
 11. usnesení a závěr