Úřední deska

Svolání 38. valné hromady

Předsednictvo svolává Valnou hromadu Svazku obcí mikroregionu Táborsko, která se uskuteční ve středu 29.4.2015 od cca 11:00 hodin (po skončení 2. oficiálního setkání zástupců obcí k projektu meziobecní spolupráce) v zasedací síni, Úřadu práce v Táboře, Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor 2, (Tabačka)

Program:

  1. zahájení,
  2. informace o hospodaření svazku k 31.3.2015,
  3. informace o realizaci projektu meziobecní spolupráce,
  4. informace o projektech podpořených dotací,
  5. žádost MAS Lužnicko o poskytnutí půjčky,
  6. různé,
  7. usnesení a závěr