Úřední deska

Svolání 37. valné hromady

Předsednictvo svolává Valnou hromadu Svazku obcí mikroregionu Táborsko, která se uskuteční v úterý 16.12.2014 od 9:00 hodin v zasedací síni v budově ČEVAK.

Program:

 1. zahájení,
 2. informace o hospodaření Svazku k 30.11.2014,
 3. schválení rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu na roky 2015 – 2020,
 4. aktualizace strategického plánu,
 5. informace o realizaci projektu POV „Mají si kde hrát“,
 6. informace o realizaci projektu OPŽP „Rozšíření separace ve svazku obcí mikroregionu Táborsko“,
 7. informace o realizaci projektu meziobecní spolupráce,
 8. informace o přípravě integrovaného projektu pro POV 2015,
 9. informace o dílčím přezkoumání hospodaření,
 10. žádost MAS Lužnicko o prodloužení splatnosti půjčky,
 11. různé,
 12. usnesení a závěr.