Úřední deska

Svolání 36. valné hromady

Předsednictvo svolává Valnou hromadu Svazku obcí mikroregionu Táborsko, která se uskuteční ve čtvrtek 18.9.2014 od 9:00 hodin v zasedací síni v budově ČEVAK.

Program:

  1. zahájení
  2. informace o hospodaření Svazku k 31.8.2014
  3. informace o projektu POV „Mají si kde hrát“ a projektu OPŽP „Rozšíření separace ve svazku obcí mikroregionu Táborsko“ schválení smluv o investičním a neinvestičním příspěvku, schválení smluv o zápůjčce
  4. pravidla poskytování dotací členským obcím
  5. informace o projektu meziobecní spolupráce
  6. různé
  7. usnesení a závěr