Úřední deska

Svolání 52. valné hromady

Předsednictvo svolává Valnou hromadu Svazku obcí mikroregionu Táborsko, která se uskuteční v úterý 8. 6. 2021 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v budově Čevak Tábor (3. patro)

program:

 

  1. zahájení
  2. schválení závěrečného účtu 2020
  3. schválení účetní závěrky 2020
  4. informace o hospodaření Svazku k 31. 5. 2021
  5. rozpočtové opatření č. 2/2021
  6. darování majetku pořízeného v rámci realizace projektu „Kompostéry pro mikroregion Táborsko“ z roku 2015
  7. různé
  8. usnesení a závěr