Úřední deska

Svolání 49. valné hromady

Předsednictvo svolává Valnou hromadu Svazku obcí mikroregionu Táborsko, která se uskuteční v úterý 3. 12. 2019 od 9:00 hodin na Obecním úřadě v Nové Vsi u Chýnova

program:

  1. zahájení
  2. volba předsednictva svazku
  3. volba kontrolní komise svazku
  4. informace o hospodaření Svazku k 30. 11. 2019
  5. schválení členských příspěvků na rok 2020
  6. schválení rozpočtu na rok 2020
  7. aktualizace stanov
  8. informace k POV a dalším dotačním titulům
  9. různé
  10. usnesení a závěr