Úřední deska

Svolání 39. valné hromady

Předsednictvo svolává Valnou hromadu Svazku obcí mikroregionu Táborsko, která se uskuteční v pátek 19.6.2015 od 9:30 hodin (po skončení valné hromady SMOOT) v zasedací síni v budově matriky Tábor, Žižkovo náměstí 7

program:

 1. zahájení
 2. volba předsednictva svazku
 3. volba kontrolní komise svazku
 4. schválení závěrečného účtu
 5. schválení účetní závěrky
 6. informace o projektu POV „Výstavba skladu a nákup techniky na údržbu veřejné zeleně“
 7. informace o projektu OPŽP „Kompostéry pro mikroregion Táborsko“
 8. informace o projektu meziobecní spolupráce
 9. informace o hospodaření Svazku k 31.5.2015
 10. rozpočtové opatření
 11. různé
 12. usnesení a závěr