archiv úřední desky

Svolání 45. valné hromady

Předsednictvo svolává Valnou hromadu Svazku obcí mikroregionu Táborsko, která se uskuteční v úterý 12. 12. 2017 od 9:30 hodin v zasedací síni Obecního úřadu TUROVEC.

program:

  1. zahájení
  2.  informace o hospodaření Svazku k 31. 10. 2017
  3. schválení rozpočtu na rok 2018
  4. schválení projektu mikroregionu Táborsko a podání žádosti o dotaci z POV
  5. informace o projektu meziobecní spolupráce
  6. různé
  7. usnesení a závěr